Dr. PDKV Plant Protection Bulletins

तूर पिकावरील “मारूका” अळीचे व्यवस्थापन

तूरीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्यांचे व्यवस्थापन