Field Visit

Sr. No. Name of the Scientist Name of Farmer Crop Date Place
01 Dr.N.S.Deshmukh
Mr.R.D.Chavan
Manoharbhai Patel college of agriculture,Hiratola
farm
Paddy 29/06/2019 Hiratola
02Mr.M.V.BhomteShri.MaharwadejiPaddy06/09/2019Navargaon kala
03 Mr.M.V.Bhomte Shri.KansarejiRedgram09/09/2019Mundipar
04Dr.S.G.Pawar
Mr.R.D.Chavan
Shri.DhekwarjiPaddy21/09/2019Ratnara
05 Mr.R.D.Chavan Shri.Jitendra Rahangdalepaddy30/09/2019Jabbartola